loading...


شورای عالی کار که روز یکشنبه ۲۲ اسفند برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ تشکیل شده بود

برگشت به صفحه قبل