loading...


با اینکه همه این تزیینات رومیزی به رنگ صورتی هستند, ولی ترکیب های رنگی مختلف آنها با یکدیگر, با رنگ سیاه و سفید

برگشت به صفحه قبل