loading...


آنر ۱۰ هواوی رونمایی شد؛ پردازنده کیرین ۹۷۰ و دوربین .

برگشت به صفحه قبل