loading...


تجمع مردم در برابر شعبه های موسسه ثامن امروز و دیروز سپرده گذاران موسسه ثامن در چند شهر از جمله اهواز.

برگشت به صفحه قبل